Skip to main content

Beskrivelse

Visiret er merket med teksten “3D19-A4”. Hovedkomponenten er en plastramme som er produsert på en 3D-printer som benytter additiv fused deposition modelling (FDM) teknologi, der plast smeltes ved 180-250°C og bygges opp lagvis.

Hygiene

 • Produsentene har etablert retningslinjer for hygiene under produksjonsprosessen
 • Produsentene er ikke er i karantene, har symptomer eller påvist smitte
 • Produsentene bruker åndedrettsvern og engangshansker under håndtering av utstyret

Materiale

 • Plastrammen består av plast som anses å tåle rengjøring med alkoholbaserte desinfeksjonsmidler. Plastmaterialet kan være co-polyestere som PETG, men også polylactic acid (PLA), akrylnitril-butadien-styren (ABS) og andre lignende termoplaster.
 • Frontglasset består av stiv plastfilm i størrelse A4, med 4 hull med 8 cm innbyrdes avstand (ISO-838, populært kalt 888), festet til rammen ved hjelp av kroker i rammen.
 • Plastrammen holdes mot hodet med et perforert elastisk bånd rundt bakhodet, omlag 16 mm bredt (kan variere noe).

På innsiden av delen av plastrammen som ligger an mot pannen kan det være montert en stripe selvklebende skumgummi som øker komforten og stopper svette.

Bruk

Disse produktene er ment å brukes relativt kortsiktig og kan deretter kastes som brennbart avfall.

Plastglasset kan lett erstattes. Vi anbefaler transparente omslagsark (180-250µ), eventuelt transparentark for laserskriver, som er tynnere. Vi fraråder transparentark for blekkskriver, da de er dekket med et tynt lag gelatin som er diffust å se gjennom, og tvilsomme av hygienehensyn.

Skumgummistripen og det elastiske båndet  (selges som knapphullsstrikk) kan ved behov erstattes med tilsvarende produkter, som er standard handelsvarer.

Risikoanalyse

Bemerk: Risikoanalysen er gjort på kort tid. Det foreligger ikke CE-merking og samsvarsærklæring, og heller ikke klinisk testing jfr. EU-normer.

 • Selv om det er søkt å ta hensyn til god hygiene i produksjonen, er visirene ikke produsert i et klinisk rent miljø og kan derfor ikke garanteres å være risikofrie for eksempel med hensyn på dyreforurensning.
 • Materialene er ikke spesielt testet for langvarig hudkontakt.
 • Produkter tåler ikke høyere temperaturer enn 60 til 90°C, avhengig av plasttype. Autoklav er derfor utelukket som steriliseringsmetode.
 • Effekten av ulike former for sterilisering er ikke verifisert.
 • Det er en viss fare for at plasten kan knekke og skape skarpe kanter.
 • Hjørnene på plastarkene er skarpe, og kan forårsake skade. De kan avrundes med en saks eller lignende

Ansvar

Produktet kan bare brukes i medisinsk virksomhet ut fra “§ 13 Krav til egentilvirkning av medisinsk utstyr og sammenstilling av medisinsk utstyr” i “Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr” (FOR-2013-11-29-1373). Dette betyr at virksomhetslederen må ta egen risikovurdering og ta egne beslutninger og eget ansvar for bruken. Ovennevnte risikoanalyse kan støtte dette, men erstatter ikke egen vurdering.

Produsentene av dette visiret påtar seg ikke noe ansvar for mulig bruk, men bekrefter at informasjonen ovenfor stemmer med det leverte produktet.

Produsenter av produktet er privatpersoner og firmaer som er med på dugnad i regi av Facebookgruppen “3D-printere for assistanse til helsevesenet under Covid-19”. De produserer etter beste evne i håp om at produktene kan være til nytte.

Spørsmål

Visiret vi fikk er ikke helt likt det i videoen?
Versjonen vi printer er noe justert for raskere produksjonstid

Hvor kan man bestille ansiktsvisir?
All informasjon om dugnaden finner du på https://3d19.no

Jeg trenger noe endringer grunnet omstendigheter
Dersom du ønsker spesielle endringer på visir, kan du ta kontakt med oss på mail@uting.no, så kan vi se om vi har mulighet til å hjelpe deg. Dette gjelder derimot bare de som er på Vestlandet (hvor vi kan levere)